Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Svátek

Svátek má Zita

Aktuální počasí

Počasí dnes:

19. 9. 2018

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 24 až 28°C. Noční teploty 14 až 10°C.

Mobilní verze

mobilní verze webu

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Předškolní vzdělávání v obci Zbůch po roce 1945
 
 
Kronika praví:
 Místní národní výbor ve Zbůchu usnesl se ve své schůzi dne 16. června 1945 požádati zemskou školní radu v Praze o znovuzřízení mateřské školy ve Zbůchu.
Jako důvod uvedl: „Řádný průběh žňových prací nutně žádá všech, aby i po příchodu ze svého normálního zaměstnání pomohli v polích. Matkám musí býti usnadněno, aby mohly pomáhat na žňových pracech.“
 
Bylo rozhodnuto. Mateřská škola bude umístěna ve školní budově a bude míti k užívání 3 místnosti.
Obec v té době čítá 1900 obyvatel a k docházce je předběžně zapsáno 61 dětí. Dne20.9. 1945 byla zřízena mateřská škola o jednom oddělení s polodenním péčí.
Tato mateřská škola byla pod společnou správou se školou obecnou.
Pedagogickým správcem byl jmenován Josef Fišer řídící učitel obecné školy.
Pro vzrůstající počet zájemců ze strany rodičů navrhl pedagogický správce zemské školní radě v Praze zříditi druhé oddělení mateřské školy v budově Ústřední Matice Školské v domě čp.133 kde bylo původně umístěno jedno oddělení mateřské školy až do násilného obsazení Zbůchu okupanty. Zemská školní rada žádosti vyhověla a od října 1945 povolila zřízení druhého oddělení mateřské školy. To však bylo záhy přemístěno do školní budovy čp.300.
 
Historie v letopočtech:
1949
Mateřská škola je osamostatněna a správou školy je pověřena paní učitelka Štěpánka Zázvorková.
Již ve školní roce 1947/48 zavedla na škole paní učitelka Štěpánka Zázvorková krásnou tradici maňáskového divadla pro děti. Sama zhotovila různé figurky a každý týden s druhou učitelkou dětem hrály maňásková představení. Děti z něj měly velikou radost. Stejně jako
i naše děti dnes, kdy se snažíme v této tradici pokračovat.
1950
V tomto roce se objevuje nutnost zřídit oddělení s celodenní péčí. Pro tyto účely je upravena dřevěná budova na pozemku bývalé cihelny.
1951
Učitelky vypracovaly půlroční rámcový plán práce v mateřské škole. Tento plán uvádí v činnost měsíční plány.
1952
V tomto roce je ve všech mateřských školách zavedeno povinné zaměstnávání dětí.
Z instituce pečující o děti zaneprázdněných matek se rázem stává škola v pravém slova smyslu.
Děti se na činnosti dělí do skupin, jsou jim ukládány úkoly se zřetelem k cíli výchovy. Individuální péče zajišťuje, že odcházející děti do národní školy jsou na další práci svědomitě připravovány.
1953
Přichází v platnost příručka „Mateřská škola“, kde jsou jasně vyznačeny úkoly, cíle a metody práce ve všech výchovných oborech.
 
1955
Od tohoto roku se závod Prefa Zbůch zavazuje k patronátu nad mateřskou školou. Dlouhodobě se podílí na zvelebování mateřské školy . Patrony mateřské školy se postupem času stávají také DOM Zbůch (1963) a po jeho zrušení (1977) Koncernový podnik ZUD Zbůch. Tito patroni pomáhají MŠ jak materiálně tak i finančně. ZUD umožňuje dlouhodobě dětem ozdravné pobyty v rekreačním zařízení Pivoň. Od roku 1988 zajišťuje ČSD VD Týnec dopravu dětí na různé akce podnikovým autobusem zdarma.
1957
Výstavba bytových domů na Dolu obránců míru přináší zvýšený počet dětí předškolního věku v obci.
Do mateřské školy jsou přijímány pouze děti zaměstnaných matek.
1958
Začíná sledování výslovnosti dětí, je podchycena vadná výslovnost a rodičům je doporučována logopedická péče.
V MŠ jsou upraveny podkrovní místnosti pro spánek dětí.
1960
Zrušením okresu Stod je obec Zbůch připojena k okresu Plzeň – sever. Je vytvořeno několik metodických úseků. Úsek Zbůch zahrnuje mateřské školy Sulkov, Líně, Týnec a Úherce. Nové osnovy přináší i změny v práci učitelek – plány práce na 14 dnů s rozpisem na každý den.
1961
Důraz je kladen na správný tělesný vývoj a pobyt dětí na čerstvém vzduchu.
V MŠ jsou zaváděny pravidelné fysminutky. V tomto smyslu je upraven i režim dne dětí.
1963
Mimo budovu MŠ je zřízeno 3.oddělení – v bývalé ubytovně pro brigádníky DOM.
DOM se podílí na vybavení tohoto oddělení kam dochází 30 dětí.
V plánování výchovné práce se objevuje konkrétní úkol, pak náplň.
1965
Mateřská škola je v době prázdnin přestěhována do bývalého Domova brigádníků ve Zbůchu. (Budova dnešní MŠ.)
Zde jsou zřízeny 3 třídy, herna, ložnice, jídelna, ředitelna, 2 šatny, umývárna. Veškeré práce na úpravách provedli zaměstnanci DOM zdarma. Obec zajistila nábytek a vybavení.
Od tohoto roku prochází budova mateřské školy postupně celkovou rekonstrukcí a úpravami.
Ty jsou v roce 2006 završeny přístavbou sociálního zařízení pro třídu C.
1966
Pro malý počet dětí je zrušena MŠ v Týnci.
1968
Přechod na 5-ti denní pracovní týden.
Začíná období kdy výročí střídá výročí. Toto období přineslo mateřským školám novou koncepci práce. Škoda jen že se zbytečně přebíraly metody školní práce a na děti jsou postupně kladeny nepřiměřené nároky.
1977
Navázání úzké spolupráce se ZŠ při přechodu dětí do 1.třídy ZŠ.
Probíhají pravidelné společné aktivy pro rodiče s učitelkami prvních tříd.
1981
K docházce je zapsáno 95 dětí. V historii školy nejvyšší počet!
Od tohoto roku se předškolní děti každoročně účastní předplavecké výuky v plaveckém bazénu v Plzni.
 
1990
Nové pojetí předškolního vzdělávání. Ve škole jsou tři věkově smíšené třídy. Vzdělávání dětí vychází z prožitkového stylu učení formou týdenních námětů.
Režim dne je upraven dle potřeb dětí. Postupně je odbourán spánek předškolních dětí. Probíhá cílená péče o tyto děti před vstupem do 1.třídy ZŠ s využitím „Metody dobrého startu“.
2003
Od 1.1. se stává Mateřská škola POHÁDKA Zbůch samostatnou příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Zřizovatelem je obec Zbůch.
 
Vedení mateřské školy:
pedagogický správce
1945 – Josef Fišer - řídící učitel obecné školy
ředitelky
1949 – Štěpánka Zázvorková
1960 – Anna Zázvorková
1973 – Věra Švehlová
1975 – Jana Zemanová
1990 – Bc.Naděžda Bacíková
 
 
Dnešní realita:
Předškolní vzdělávání vychází z „Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání“. Ten vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pravidla pro institucionální vzdělávání dětí předškolního věku.
Rámcové cíle:
1.      rozvíjení dítěte, jeho učení a poznávání
2.      osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
3.      získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí
 
 Každá mateřská škola vytváří a realizuje svůj „Školní vzdělávací program“ který je pro danou školu závazný a je přizpůsoben individuálním podmínkám školy.
Předškolní vzdělávání je dle zákona prvopočátkem a právoplatnou součástí celoživotního vzdělávání člověka.