Navigace

Obsah

Nouzový stav od 27.2.2021 - přehledné INFO

Typ: ostatní
koronavirus - informace pro obyvateleKrizová opatření vlády a omezení pohybu od 1. 3. 2021

Zde naleznete užitečné odpovědi na vaše otázky a formuláře a četsná prohlášení:

 

 

OMEZENÍ VOLNÉHO POHYBU OSOB

Není dovoleno cestovat mezi jednotlivými okresy, není dovoleno bez uznávaného důvodu opouštět místo bydliště. Za bydliště se ro účely tohoto opatení míní trvalé bydliště, nebo místo na kterém osoba pobývá v době, kdy opatření vejde v platnost. Může se tak jednat například i o rekreační objekt, pokud se zde osoba 1. března nachází.
V průběhu trvání opatření nelze bydliště měnit (např. přejíždět mezi bytem a chatou) - po celou dobu trvání opatření je potřeba setrvat na jednom místě.
Ze zákazu pohybu jsou stanoveny tyto vyjímky (dále jen vyjímky):

 • cest do zaměstnání a za účelem vykonávání podnikatelské činnosti
 • nezbytná cesta za účelem zajištění NEZBYTNÝCH potřeb osob příbuzných a blízkých )dále jen doprovod, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, odkládání odpadu
 • NEZBYTNÉ cesty do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, vč. zajišění doprovodu a cest do zařízení veterinární péče
 • cesta z účelem vyřízení NEZBYTN7CH úředních záležitostí, vč. doprovodu
 • výkonu činností k zajištění:
  • bezpečnosti,
  • ochrany zdraví,
  • individuální duchovní péče a služby,
  • veřejné hromadné dopravy,
  • služeb pro obyvatele, vč. zásobování a rozvážkové služby,
  • veterinární péče
 • účast na pohřbu (do 15ti osob)
 • cesta za účelem účasti na vzdělávání, praxi a zkouškách
 • cesta zpět do bydliště
V době od 21:00 do 4:59 (v noci) se zakazuje volný pohyb osob s vyjímkou:
 • cest do zaměstnání a za účelem vykonávání podnikatelské činnosti
 • výkonu povolání (např. řidiči)
 • výkonu činností k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví, poskytování zdravotní a sociální péče, veřejné dopravy a infrastruktury, služeb pro obyvatele vč. zásobování a rozvážkové služby
 • neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nutné k ochraně majetku, zdraví apod.
 • venčení psů do 500 metrů od bydliště
 • cest zpět do místa bydliště
V době od 5:00 do 20:59 (přes den) se nařizuje pobývat v místě bydliště. Krom:
 • případů uvedených jako "vyjímky" výše
 • NEZBYTNÝCH cest za účelem nákupu zboží a služeb nebo poskytnutí slueb v NEZBYTN0M POČTU OSOB
 • cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích (procházky) a sportování na venkovních sportovištích, a to za podmínky společné přítomnosti pouze členů jedné domácnosti a na území obce, ve které mají osoba bydliště
 • pobytu ve vlastním rekreačním objektu, a to za podmínky současného pobytu pouze členů jedné domácnosti v takovém rekreačním objektu a případného pohybu těchto osob za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích pouze na území obce, ve které se nachází tento rekreační objekt
 • účasti na svatbě nebo prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, v počtu ne vyšším než 15 osob
 • návštěvy hřbitova

Dále se nařizuje:

 • omezit na nezbytně nutnou míru kontakty s osobami které spolu nežijí v jedné domácnosti
 • pobývat na veřejných místech v počtu max. 2 osob kromě:
  • členů jedné domácnosti
  • doprovodu
  • zaměstnanců pracujících pro jednoho zaměstnavatele, nebo osob zajišťujících podnikatelskou činnost
 • zaměstnancům využívat práci na dálku je-li to možné

Využívání některé z vyjímek uvedených výše jsou osoby starší 15ti let povinny doložit vyplněnímm formuláře nebo čestným prohlášením - vzory na MZCR.cz
Přesné znění nařízení a kompletní výčet zákazů, doporučení a vyjímen naleznete na: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-mimoradneho-jednani-vlady-26-unora-2021-186956/


ZÁKAZ MALOOBCHODNÍHO PRODEJE

Od 1. března budou uzavřeny maloobchodní prodejny s vyjímkou:

 • prodejen potravin,
 • prodejen pohonných hmot a potřeb pro provoz dopravních prostředků,
 • prodejen paliv,
 • prodejen hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
 • lékáren,
 • výdejen a prodejen zdravotnických prostředků,
 • prodejen krmiva a potřeb pro zvířata,
 • prodejen brýlí a kontaktních čoček,
 • prodejen novin a časopisů, prodejen tabákových výrobků,
 • provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel,
 • provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilek zakoupených distančním způsobem,
 • prodejen zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
 • pokladen prodeje jízdenek,
 • květinářství,
 • provozoven servisu výpočetní a telekomunikační techniky, AV techniky, apod.,
 • provozoven pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,
 • myček automobilů bez obsluhy,
 • prodejen domácích potřeb a železářství,
 • provozoven sběru a výkupu surovin a kompostáren,
 • vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob,
 • provozoven, v nichž jsou realizována psychodiagnostická vyšetření, která jsou nedílnou součástí výběrových řízení a následně nezbytnou

 

OCHRANA DÝCHACÍCH CEST

Nově bude povinné nosit minimálně chirurgickou roušku i na veřejnosti - pdle ministra Blatného „...v zastavěném území obce povinně všude..." bez ohledu na vzdálenost osob.
Na místech, kde se je větší koncentrace lidí, bude povinný respirátor. Platit to bude například v obchodech, veřejné dopravě či zdravotních zařízeních apod.
Ministerstvo zdravotnictví rovněž nařídilo zaměstnavatelům, aby zaměstnance ochranou vybavili.


RESTAURACE, HOSPODY, OBČERSTVENÍ

U stravovacích provozů se režim nemění - nadále mohou občerstvení prodávat přes výdejní okénka. Ta mohou být otevřena do 21. hodiny.

 

Aktuální mimořádná opatření a výsledky jednání vlády naleznete na těchto odkazech:

https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-mimoradneho-jednani-vlady-26-unora-2021-186956/

 

Katastr obce Zbůch

katastr obce Zblch - mapaOkres Plzeň-sever

Okres Plzeň sever - mapka


Přílohy

Vytvořeno: 27. 2. 2021
Poslední aktualizace: 1. 3. 2021 10:50
Autor: Jana Zajptová

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Panoramatická mapa

Panoramatická mapa

K prohlížení panoramatických snímků musíte mít ve vašem počítači nainstalován potřebný plug-in. Více informací zde.

Kalendář

Malované mapy

mapa