Menu
Zbůchoficiální stránky obce
logo
ZDAŘ ZBŮCH! Vítejte v obci, hrdé na svoji hornickou minulost.
V obci, která se v současnosti mění ve stále lepší místo pro spokojený a plnohodnotný život. V obci, již čeká skvělá budoucnost.

Podpora zemědělské činnosti v Plzeňském kraji

Podpora zemědělské činnosti v Plzeňském kraji 1

Plzeňský kraj letos opět poskytuje finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora zemědělské činnosti v Plzeňském kraji 2023. Čtěte dále...

Podávání žádostí o podporu prostřednictvím portálu Plzeňského kraje v současnosti již probíhá, a to od 20. 3. 2023. Ukončeno bude dne 10. 4. 2023.

Plzeňský kraj si uvědomuje nutnost podpořit zemědělské prvovýrobce, kteří hospodaří na jeho území, a proto pro rok 2023 vyčlenil ze svého rozpočtu částku 6 milionů korun. Jde přitom již o druhé navýšení podpory. V letech 2019 – 2021 bylo každým rokem pro tento program alokováno 2 mil. Kč, v roce 2022 došlo k prvnímu navýšení na 4 mil. Kč.

Další podstatnou změnou pro rok 2023 je navýšení poskytnuté dotace z 50 % na 60 % uznatelných nákladů za podanou žádost, přičemž zůstává v platnosti potřeba financovat projekt z vlastních zdrojů. Vlastní zdroje budou poté podpořeny Plzeňským krajem, a to do maximální výše dotace 200 tisíc korun na každý z titulů. To znamená, že žádá-li zemědělec o oba tituly (A i B), a bude-li v obou případech podpořený, může získat až 400 tisíc korun.

Žádosti pro rok 2023 se podávají, jak již bylo výše uvedeno, na portálu Plzeňského kraje v termínu od 20. 3. 2023 do 10. 4. 2023, a to výhradně elektronicky, prostřednictvím softwarové aplikace eDotace http://dotace.plzensky-kraj.cz.

Žadatelem o dotaci může být i ten, kdo obdržel dotaci v programu „Podpora zemědělské činnosti v Plzeňském kraji“ v předchozích letech.

Více o této možnosti čerpání finančního příspěvku lze najít na stránkách
https://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/1190/
https://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/1191/
nebo v přiložených Pravidlech pro žadatele a příjemce dotace.

2023-Z-Pravidla pro žadatele a příjemce dotace PZC PK 2023.pdf (970.75 kB)

Přílohy

2023-Z-Pravidla pro žadatele a příjemce dotace PZC PK 2023.pdf

2023-Z-Pravidla pro žadatele a příjemce dotace PZC PK 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 970,75 kB
Datum vložení: 28. 3. 2023 8:19
Datum poslední aktualizace: 3. 4. 2023 12:29
Autor: Oldřiška Čejková

Děkujeme za podporu