Menu
Zbůchoficiální stránky obce
logo
ZDAŘ ZBŮCH! Vítejte v obci, hrdé na svoji hornickou minulost.
V obci, která se v současnosti mění ve stále lepší místo pro spokojený a plnohodnotný život. V obci, již čeká skvělá budoucnost.

Nakládání s odpady (povinné informace)

S novým zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. vstoupila v účinnost také nová povinnost pro obce, týkající se informování občanů o odpadovém hospodářství. 

Dle paragrafu § 60 odst. 4 je obec je povinna informovat nejméně jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu. Nejméně jednou ročně obec zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému.

Požadované informace o nakládání s odpady v obci Zbůch v jednotlivých letech  včetně údajů o nákladech a příjmech, množství a typech vyprodukovaných odpadů,  jejich odběratelích a zpracovatelích a způsobech nakládání s nimi, najdete zde:  

Rok 2023

 
Rok 2022
Rok 2021

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální služby

Sociální služby

Děkujeme za podporu