Navigace

Obsah

Svoz komunálního odpadu

OD ČERVENCE JE MOŽNÝ I MĚSÍČNÍ SVOZ 120LITROVÝCH POPELNIC 

Na základě zpětné vazby od části občanů a dohody se svozovou společností se vedení obce rozhodlo umožnit od července letošního roku kromě dosud jednotného 14denního svozu i měsíční svoz sběrných nádob o objemu 120 l.

Vycházíme tak vstříc občanům, zejména seniorům a osaměle žijícím lidem, kteří produkují odpadu méně nebo jej lépe a více třídí, proto jim stačí jen měsíční svoz.

Přesto všechny občany prosíme o důkladné zvážení takového rozhodnutí, a to z hygienických důvodů (případný zápach, přeplněnost a s ní související nepořádek).

Občany, kteří budou mít zájem změnit frekvenci svozu ze 14denní na měsíční hned od počátku 2. pololetí, tzn. od července, žádáme, aby nám toto své rozhodnutí sdělili v průběhu 1. pololetí, nejpozději však do 15. 6. 2022, prostřednictvím formuláře „Změna údajů uvedených v přihlášce k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci“ .

Vyplněný a podepsaný formulář zasílejte mailem na adresu odpady@zbuch.cz, je také možné ho vhodit do stříbrné schránky na zdi vlevo od vchodu do obecního úřadu nebo jej přinést na obecní úřad osobně (v úředních hodinách).    

Změna frekvence svozu je možná i po červenci 2022, vždy však nejdříve od dalšího čtvrtletí.

Objem nádob se nemění

Přípustné objemy sběrných nádob (popelnic), které je možné si prostřednictvím obce objednat, zůstávají i nadále stejné, tzn. 120 l, 240 l nebo kontejnery 1100 l (či jejich kombinace).                             Jana Zajptová,  místostarostka 

 

Výše místního poplatku za svoz komunálního odpadu v roce 2022

(při změnách objemu nádob nebo frekvence svozu v průběhu roku se částky změní)

Objem nádoby

1. pololetí

(jednotný svoz 1x za 14 dní)

2. pololetí

(svoz 1x za 14 dní)

 2. pololetí

(svoz 1x za měsíc)

  120 l

1014 Kč (13 x 120 x 0,65)

1014 Kč (13 x 120 x 0,65)

468 Kč (6 x 120 x 0,65)

  240 l

2028 Kč (13 x 240 x 0,65)

2028 Kč (13 x 240 x 0,65)

1100 l

  9295 Kč (13 x 1100 x 0,65)

9295 Kč (13 x 1100 x 0,65)

(výpočet cen v závorkách: počet svozů v daném pololetí x objem nádoby v litrech x cena za jeden litr v Kč)
 

ZMĚNY V OBJEDNÁVÁNÍ A PLACENÍ SVOZU SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU OD 1. 1. 2022

Na základě nového zákona o odpadech platí od 1. 1. 2022 občané (fyzické osoby) za svoz směsného komunálního odpadu (SKO) formou místního poplatku Obecnímu úřadu Zbůch.

Zastupitelstvo obce Zbůch schválilo dne 24. 11. 2021 dvě nové obecně závazné vyhlášky (OZV):

a) OZV č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

b) OZV č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Obě OZV upravují nový systém nakládání s odpady v obci Zbůch a jsou právně účinné od 1. 1. 2022.

V této souvislosti mají:

1) všechny fyzické osoby – majitelé nemovitostí (rodinných domů a rekreačních objektů),

2) odpovědné osoby v bytových domech (předsedové SVJ, správci nebo jiné pověřené osoby),

v katastru obce Zbůch a Červený Újezd povinnost přihlásit se k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci Obecnímu úřadu Zbůch.

Lhůta pro přihlášení stávajících občanů uběhla dne 15. 1. 2022, noví občané se přihlašují průběžně během roku.  

PŘIHLÁŠENÍ K MÍSTNÍMU POPLATKU

Dvě verze přihlášek (pro fyzické osoby-majitele nemovitostí nebo pro odpovědné osoby v bytových domech) jsou vytištěné k vyzvednutí na OÚ nebo je možné je stáhnout na urad/dokumenty-ke-stazeni/

Po stažení je třeba odpovídající verzi vytisknout, vlastnoručně podepsat, poté naskenovat nebo vyfotit a odeslat e-mailem na adresu odpady@zbuch.cz. Případně ji odeslat datovou zprávou opatřenou uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky.

Vyplněnou a podepsanou přihlášku můžete také vhodit do venkovní schránky na zdi u vchodu do Obecního úřadu, nebo zaslat poštou (dopisem).

ČETNOST SVOZU A VÝŠE MÍSTNÍHO POPLATKU

  • Obec zvolila pro všechny tři přípustné objemy sběrných nádob (120 l,  240 l, 1100 l) jednotnou frekvenci svozu na 1x za 14 dní (každý sudý týden ve středu). Nebude-li plátci tato frekvence stačit, může si přiobjednat další nádobu nebo ji vyměnit za větší.
  • Od 2.  pololetí roku 2022 je možné si pro popelnice o objemu 120 litrů (pouze v počtu 1 ks) zvolit i frekvenci svozu 1x za měsíc.
  • Kalendář svozů - zde
  • OZV č. 2/2021 stanovuje výši místního poplatku za ukládání SKO na 0,65 Kč za 1 litr objednané kapacity sběrné nádoby. 
  • OZV č. 2/2021 stanovuje také minimální základ dílčího poplatku 60 l/měsíc, který platí vlastník nemovitosti (například rekreační nebo nikým neobývané). 

SPLATNOST MÍSTNÍHO POPLATKU A ZPŮSOB ÚHRADY

Poplatek se bude hradit Obecnímu úřadu Zbůch pololetně, vždy zpětně za skončené pololetí příslušného roku, tzn. nejdříve v červenci 2022 za I. pololetí roku 2022 a v lednu 2023 za II. pololetí roku 2022. Poplatek lze hradit na číslo účtu Obce Zbůch: 1829371/0100 či jiným obvyklým způsobem. Plátce poplatku uvede jako variabilní symbol svůj jedinečný identifikační kód, přidělený obecním úřadem (přihlášeným plátcům bude sdělen následně e-mailem nebo telefonicky, proto nezapomeňte, prosím, uvést na přihlášce svůj e-mail nebo telefonní číslo).

OHLAŠOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ZMĚN

Nové přihlášky (noví občané) či odhlášení (ukončení svozu např. z důvodu stěhování či úmrtí poplatníka ) lze hlásit na Obecním úřadě Zbůch průběžně s účinností nejdříve od následujícího kalendářního měsíce.                                     Požadavky na změnu velikosti či počtu objednaných sběrných nádob nebo frekvence jejich svozu budou uskutečněny od následujícího čtvrtletí. 

Kontakt:

Mgr.  Petr Holub, odpadové hospodářství OÚ Zbůch

tel. 377 936 636, e-mail: odpady@zbuch.czUpozornění:

Na vše, co do černých popelnic nepatří, slouží občanům naší obce barevná iglů, kontejnery na bioodpad (kromě zimních měsíců) a zejména sběrný dvůr.

Informace o sběrném dvoře naleznete na stránkách obce: odpadove-hospodarstvi/sberny-dvur/

Děkujeme, že třídíte!


Jak předcházet vzniku odpadů (6.75 MB)

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Panoramatická mapa

Panoramatická mapa

K prohlížení panoramatických snímků musíte mít ve vašem počítači nainstalován potřebný plug-in. Více informací zde.