Zbůch - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Usnesení

Vyhlášky

Vyvěšeno: 22. 9. 2021 Datum sejmutí: 8. 10. 2021
Vyvěšeno: 22. 9. 2021 Datum sejmutí: 8. 10. 2021
Vyvěšeno: 14. 9. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2022
Vyvěšeno: 28. 7. 2020 Datum sejmutí: 31. 12. 2022
Vyvěšeno: 30. 8. 2019 Datum sejmutí: 31. 12. 2022

Veřejnoprávní smlouvy, dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 14. 5. 2021 Datum sejmutí: 15. 5. 2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 13. 1. 2020 Datum sejmutí: 14. 1. 2025
Vyvěšeno: 18. 2. 2019 Datum sejmutí: 4. 3. 2022

Zveřejněné dokumenty ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2017 Sb.

Vyvěšeno: 15. 9. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2021
Vyvěšeno: 27. 8. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2021
Vyvěšeno: 30. 7. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2021
Vyvěšeno: 20. 5. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2021
Vyvěšeno: 20. 5. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2021
Rozpočtové opatření č. 2/2021 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 30. 4. 2021 Datum sejmutí: 1. 5. 2024
Rozpočtové opatření č. 1/2021 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 24. 2. 2021 Datum sejmutí: 25. 2. 2024
Vyvěšeno: 18. 12. 2020 Datum sejmutí: 31. 12. 2021
Vyvěšeno: 13. 12. 2019 Datum sejmutí: 31. 12. 2025
Vyvěšeno: 2. 3. 2017 Datum sejmutí: 31. 12. 2021

Volby a referendum

Kamenná úřední deska je umístěna na Náměstí u kapličky.

"Elektronická Úřední deska", která vyhovuje dle zákona č. 500/2004 Sb. - správnímu řádu a je shodná svým obsahem běžné kamenné Úřední desce.

Upozornění: Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. Po datu platnosti Úřední desky se dokumenty přesouvají do tzv. "Archivu složek dokumentů".

Úřední deska na Náměstí