Zbůch - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Nové sazby místních poplatků od 1. 1. 2020 (pes/psi, veřejná prostranství, pobyt)

Místní poplatek za užívání veřejného prostranstvíObecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek z pobytu - Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Místní poplatek ze PSŮ - Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku ze psů

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

 • za jednoho psa drženého v rodinném domku….............................................................300,- Kč,
 • za druhého a každého dalšího psa v rodinném domku ………………………...……..….........450,- Kč,
 • za jednoho psa drženého v bytovém domě se třemi a více bytovými

jednotkami ….....................................................................................................................500,- Kč,

 • za druhého a každého dalšího psa, drženého v bytovém domě s třemi a více bytovými jednotkami………………………………………………………………………………………..…......……750,-  Kč,
 • za jednoho psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let………………………..……………….…200,- Kč,
 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší

65 let……………..………………………......................................................................................300,- Kč.

Splatnost poplatku

 • Poplatek je splatný nejpozději do 28. 2. příslušného kalendářního roku.
 • Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla

 

Poplatek mohou občané platit

 • bezhotovostně na účet č. 1829371/0100 (KB) – variabilní symbol (VS): 1341
 • hotově na pokladně obecního úřadu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pachtovné za pronajaté ZAHRADY zůstává stejné jako v loňském roce

Splatnost pachtu

 • nejpozději do 31. 10. příslušného kalendářního roku.

Sazba – dle smlouvy

Občané mohou pachtovné platit

 • bezhotovostně na účet č. 1829371/0100 (KB) – variabilní symbol (VS): 36392131
 • hotově na pokladně obecního úřadu

 

Při zadání bezhotovostní platby uveďte do poznámky VŽDY jméno majitele psa/ů a u zahrad jméno pachtýře z platné smlouvy a variabilní symbol.

Datum sejmutí: 31. 1. 2023 Zodpovídá: Jana Zajptová