Menu
Zbůchoficiální stránky obce
logo
ZDAŘ ZBŮCH! Vítejte v obci, hrdé na svoji hornickou minulost.
V obci, která se v současnosti mění ve stále lepší místo pro spokojený a plnohodnotný život. V obci, již čeká skvělá budoucnost.

Poplatky

Sazby místních poplatků (pes/psi, veřejná prostranství, pobyt, odpady)

Sazba místního poplatku ze psů za kalendářní rok činí:

 • za jednoho psa drženého v rodinném domku: 300,- Kč,
 • za druhého a každého dalšího psa v rodinném domku: 450,- Kč,
 • za jednoho psa drženého v bytovém domě se třemi a více byty: 500,- Kč,
 • za druhého a každého dalšího psa, drženého v bytovém domě s třemi a více byty: 750,-  Kč,
 • za jednoho psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let: 200,- Kč,
 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let: 300,- Kč.

Splatnost poplatku

 • Poplatek je splatný nejpozději do 28. 2. příslušného kalendářního roku.
 • Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla

Poplatek mohou občané platit

 • bezhotovostně na účet č. 1829371/0100 (KB) – variabilní symbol (VS): 1341
 • hotově na pokladně obecního úřadu

Pachtovné za pronajaté ZAHRADY 

(zůstává stejné jako v loňském roce)

Splatnost pachtu

 • nejpozději do 31. 10. příslušného kalendářního roku.

Sazba – dle smlouvy

Občané mohou pachtovné platit

 • bezhotovostně na účet č. 1829371/0100 (KB) – variabilní symbol (VS): 36392131
 • hotově na pokladně obecního úřadu

Při zadání bezhotovostní platby uveďte do poznámky VŽDY jméno majitele psa/ů a u zahrad jméno pachtýře z platné smlouvy a variabilní symbol.


 Výše místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (ceny za celý kalendářní rok):

(při změnách objemu nádob nebo frekvence svozu v průběhu roku se uvedené částky změní)

Objem nádoby
svoz 1x  za 14 dní
 
svoz 1x za měsíc (lze jen u 1 ks nádoby 120 l)

120 l

 2340 Kč
(26 x 120 x 0,75)

 

1080 Kč
(12 x 120 x 0,75) 

240 l

4680 Kč
(26 x 240 x 0,75)

 

nelze objednat

1100 l

21.450 Kč
(26 x 1100 x 0,75)

 

nelze objednat

Výpočet cen v závorkách: počet svozů v roce (26 nebo 12) x objem nádoby v litrech x cena za 1 litr (0,75 Kč)

Splatnost poplatku a způsob úhrady

Místní poplatek se hradí Obecnímu úřadu Zbůch vždy zpětně za celý kalendářní rok. Platební pokyny jsou rozesílány v 1. čtvrtletí následujícího roku, poplatek je splatný nejpozději 30. 6. následujícího roku. Příklad: poplatek za celý rok 2023 se uhradí po obdržení platebních pokynů během 1. pololetí roku 2024.

Platební pokyny obsahují všechny potřebné údaje pro platbu včetně
QR kódu a individuálního variabilního symbolu.

Poplatek lze hradit na číslo účtu Obce Zbůch: 1829371/0100 či jiným obvyklým způsobem.

Své žádosti i nadále vyřizujte přednostně elektronicky pomocí emailu, či datové schránky nebo telefonicky!!! 

 • E-mail: info@zbuch.cz          
 • ID Datové schránky: c23btkp

Odpady

Psi

Veřejná prostranství

Pobyt

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální služby

Sociální služby

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30
1
1
1
2
1
3
2
4
3
5
2
6
3
7
2
8
2
9
3
10
2
11
2
12
3
13
2
14
2
15
2
16
2
17
2
18
3
19
3
20
2
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
31
2
1
1
2
1

Děkujeme za podporu