Menu
Zbůchoficiální stránky obce
logo
ZDAŘ ZBŮCH! Vítejte v obci, hrdé na svoji hornickou minulost.
V obci, která se v současnosti mění ve stále lepší místo pro spokojený a plnohodnotný život. V obci, již čeká skvělá budoucnost.

Zveřejňování informací o kontrolách

2023

V souvislosti s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) zveřejňuje ÚSC Obec Zbůch jako kontrolní orgán informace o výsledku kontrolní činnosti.

Předmět kontroly:

  • Hospodaření s veřejnými prostředky
  • Nakládání s majetkem obce, který příspěvková organizace využívá ke své činnosti

Druh kontroly:

V roce 2023 byly provedeny 2 veřejnosprávní kontroly hospodaření příspěvkových organizace zřízené obcí Zbůch.

Kontroly byly uskutečněny na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a proběhly v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), vždy ve znění platném ke dni provádění kontrol.

Kontrolované příspěvkové organizace:

Mateřská škola Pohádka Zbůch

  • IČ 60611251

Výsledky kontroly: při kontrole nebyly zjištěny skutečnosti, potvrzující porušení rozpočtové kázně aj., které by bylo nutné postoupit k dalšímu řízení dle zvláštních předpisů. Kontrola měla především relativně komplexní charakter (kontrola plnění širšího okruhu zákonných povinností včetně ověřování skutečností rozhodných pro hospodaření s veřejnými prostředky). 

Základní škola Zbůch

  • IČ 60611201

Výsledky kontroly: při kontrole nebyly zjištěny skutečnosti, potvrzující porušení rozpočtové kázně aj., které by bylo nutné postoupit k dalšímu řízení dle zvláštních předpisů. Kontrola měla především relativně komplexní charakter (kontrola plnění širšího okruhu zákonných povinností včetně ověřování skutečností rozhodných pro hospodaření s veřejnými prostředky). 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální služby

Sociální služby

Děkujeme za podporu